Stavbno upraviteljstvo


Stavbno upraviteljstvo je strokovna dejavnost, ki se osredotoča na upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskih stavb ter drugih večstanovanjskih objektov. 

Ta dejavnost vključuje širok spekter nalog in odgovornosti, ki so ključne za zagotavljanje varnega, funkcionalnega in učinkovitega delovanja stanovanjskih objektov. Stavbni upravitelji so pooblaščeni strokovnjaki, ki upravljajo nepremičnine v imenu lastnikov ali stanovanjskih skupnosti ter skrbijo za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti, ki so povezane s temi nepremičninami.

Naloge, ki spadajo pod okrilje stavbnega upraviteljstva, vključujejo:
 1. Upravljanje s finančnimi sredstvi:
  • Spremljanje in upravljanje finančnih virov, vključno s proračunom, rezervnimi skladi, računi in stroški vzdrževanja.
  • Priprava proračuna in obračunov stroškov za objekt.
 2. Tehnično vzdrževanje:
  • Redno vzdrževanje in popravila stavb, vključno z električnimi, vodovodnimi, ogrevalnimi in drugimi tehničnimi sistemi.
  • Upravljanje s pogodbami za vzdrževanje in popravila.
 3. Upravljanje skupnih prostorov:
  • Organizacija čiščenja in vzdrževanja skupnih prostorov, kot so hodniki, dvigala, parkirišča in vrtove.
  • Vzdrževanje reda in čistoče v skupnih prostorih.
 4. Skrb za dokumentacijo in zakonodajo:
  • Vodenje dokumentacije o stanju objekta, finančnih transakcijah in drugih pomembnih dokumentov.
  • Skladnost z vsemi zakonodajnimi zahtevami in predpisi, povezanimi z večstanovanjskimi stavbami.
 5. Upravljanje z rezervnimi skladi:
  • Upravljanje sredstev v rezervnih skladih za nepričakovane stroške in nujna vzdrževanja.
 6. Komunikacija z lastniki in stanovalci:
  • Zagotavljanje redne komunikacije s stanovalci in lastniki nepremičnin ter reševanje morebitnih pritožb in vprašanj.
  • Organizacija skupščin stanovanjske skupnosti in izvajanje odločitev, sprejetih na teh sestankih.Stavbno upraviteljstvo je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega bivanja in dolgoročne vzdržnosti večstanovanjskih stavb. 
Upravitelji se zavzemajo za urejeno, varno in udobno okolje za stanovalce ter skrbijo za ohranitev vrednosti nepremičnin.