O nas

"Epeka" je prva evropska stanovanjska zadruga v Sloveniji. Njena osrednja naloga je ustvariti kakovostno in trajnostno bivalno okolje ter spodbujati solidarnost med stanovalci. Zadruga omogoča članom sodelovanje pri skupnih odločitvah, dostop do skupnih prostorov in udeležbo pri različnih skupnostnih dogodkih in aktivnostih.

Za ustanovitev stanovanjske zadruge Epeka, smo se odločili iz več razlogov:

  1. Skupnost in povezanost: Stanovanjske zadruge spodbujajo občutek skupnosti in povezanosti med stanovalci. Člani imajo priložnost sodelovati pri odločitvah, ki se nanašajo na njihovo bivalno okolje, kar lahko vodi v boljše medsebojne odnose, večjo solidarnost in občutek pripadnosti skupnosti.
  2. Sodelovanje pri upravljanju: Člani stanovanjske zadruge imajo možnost sodelovati pri upravljanju svojih stanovanjskih enot in skupnih prostorov. To pomeni, da imajo več nadzora nad svojim bivalnim okoljem, kar lahko prispeva k izboljšanju kakovosti življenja in prilagajanju stanovanjskih enot njihovim potrebam.
  3. Trajnost in odgovornost: Stanovanjske zadruge pogosto spodbujajo trajnostne prakse, kot so energetska učinkovitost, recikliranje in zmanjševanje okoljskega vpliva. To je pomembno za bolj trajnostno in odgovorno življenje v urbanih okoljih.
  4. Dostopnost stanovanj: Stanovanjske zadruge lahko igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju dostopnih stanovanj za različne skupine prebivalstva, vključno z mladimi družinami, posamezniki z nižjimi dohodki in starejšimi.
  5. Zmanjšanje socialne izključenosti: Z zavzemanjem za socialno pravičnost in vključujoče prakse lahko stanovanjske zadruge pomagajo zmanjšati socialno izključenost in neenakost ter nudijo boljše možnosti za tiste, ki se borijo za dostojno stanovanje.

Stanovanjske zadruge, kot je Epeka, so ključni dejavnik pri ustvarjanju boljših bivalnih okolij, krepitvi skupnosti in zagotavljanju trajnostnih in dostopnih stanovanj za svoje člane.