Stanovanjska zadruga za vse!
Ustanovitev stanovanjske zadruge EPEKA, je pomemben korak v razvoju skupnosti in zagotavljanju dostopnih stanovanj. 

Takšne zadruge prinašajo več prednosti:

  1. Dostopna stanovanja: Stanovanjske zadruge omogočajo ljudem, da si lažje privoščijo kakovostno stanovanje. Sodelujoči člani zadruge lahko delijo stroške gradnje in vzdrževanja ter tako zmanjšajo breme finančnih obveznosti.
  2. Skupnostni razvoj: Zadruge spodbujajo skupnostni duh in sodelovanje med člani. Skupnost se odloča o pomembnih odločitvah, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem stanovanj, kar prispeva k oblikovanju boljše skupnosti.
  3. Družbena enakost: Stanovanjske zadruge lahko pripomorejo k zmanjšanju socialnih razlik, saj omogočajo dostop do stanovanj ljudem z različnimi dohodki.
  4. Trajnostnost: Zadruge lahko promovirajo trajnostne pristope k gradnji in vzdrževanju stanovanj, kar je koristno za okolje.
  5. Dolgoročna stabilnost: Stanovanjske zadruge zagotavljajo dolgoročno stabilnost stanovanj in s tem boljšo varnost stanovanjskih pravic.Zakaj so stanovanjska zadruge pomembne?Stanovanjske zadruge so pomembne, ker lahko zagotavljajo cenovno dostopna stanovanja, spodbujajo lastništvo skupnosti in krepijo socialno kohezijo.

Cenovno dostopna stanovanja

Stanovanjske zadruge so pogosto cenovno dostopnejše od drugih vrst stanovanj, kot so najemna stanovanja ali zasebna lastniška stanovanja. To je zato, ker so zadruge v lasti in upravljanju svojih članov, kar pomeni, da jim ni treba ustvarjati dobička kot drugim vrstam ponudnikov stanovanj. Poleg tega imajo zadruge pogosto nižje obratovalne stroške kot druge vrste ponudnikov stanovanj, saj člani prostovoljno pomagajo pri opravilih, kot so vzdrževanje in popravila.

Lastništvo v skupnosti

Stanovanjske zadruge so v lasti in upravljanju ljudi, ki v njih živijo. To članom daje občutek lastništva in nadzora nad njihovim stanovanjem. Poleg tega imajo zadruge pogosto močan občutek skupnosti, saj člani skupaj upravljajo svoja stanovanja in ustvarjajo pozitivno bivalno okolje.

Socialna kohezija

Stanovanjske zadruge lahko pripomorejo k socialni koheziji, saj članom nudijo priložnosti za medsebojne stike in sodelovanje v dejavnostih skupnosti. Zadruge imajo pogosto socialne odbore, ki organizirajo dogodke in dejavnosti za člane. Poleg tega imajo zadruge pogosto močan občutek družbene odgovornosti, člani pa lahko prostovoljno pomagajo skupnosti na različne načine.

Statistična dejstva o stanovanjskih zadrugah

    Po podatkih Mednarodne organizacije dela je po vsem svetu več kot milijarda članov zadrug.
    Stanovanjske zadruge predstavljajo pomemben del stanovanjskega trga v številnih državah. Na Finskem imajo na primer stanovanjske zadruge v lasti več kot 60 % vseh stanovanj.
    Stanovanjske zadruge so pogosto cenovno ugodnejše od drugih vrst stanovanj. Študija v Združenih državah Amerike je na primer pokazala, da so zadružna stanovanja za 20-30 % cenovno ugodnejša od najemnih stanovanj.
    Stanovanjske zadruge imajo višjo stopnjo lastništva stanovanj kot druge vrste stanovanj. Študija v Kanadi je na primer pokazala, da je bilo 80 % članov zadrug lastnikov stanovanj, medtem ko je bilo lastnikov 60 % splošne populacije.
    Stanovanjske zadruge so energetsko učinkovitejše od drugih vrst stanovanj. Študija na Švedskem je na primer pokazala, da so zadružna stanovanja za 10-15 % bolj energetsko učinkovita kot najemna stanovanja.

Na splošno imajo stanovanjske zadruge pomembno vlogo pri zagotavljanju cenovno dostopnih stanovanj, spodbujanju lastništva skupnosti in gradnji socialne kohezije.
 VEČ