Izobraževanja
Stanovanjske zadruge svojim članom zagotavljajo različna izobraževalna in informacijska sredstva ter programe za izboljšanje razumevanja in upravljanja s stanovanjskim skupnostjo. 

Nekatere možnosti izobraževanja, ki jih lahko ponudi stanovanjska zadruga, vključujejo:

  1. Delavnice in seminarji: Stanovanjske zadruge lahko organizirajo delavnice in seminarje o upravljanju in vzdrževanju stanovanjskih enot, zakonodaji o nepremičninah, pravicah in odgovornostih lastnikov itd.
  2. Informacijski materiali: Zagotovijo lahko informativne brošure, spletne vire, smernice in priročnike, ki članom pomagajo bolje razumeti, kako deluje njihova stanovanjska zadruga in kaj pomeni biti član.
  3. Svetovanje: Stanovanjske zadruge lahko ponudijo članom svetovanje in podporo pri vprašanjih in težavah, povezanih s stanovanjem in upravljanjem stanovanjske enote.
  4. Finančno izobraževanje: Organizirajo lahko izobraževalne programe o finančnem načrtovanju, upravljanju proračuna stanovanjske zadruge in drugih finančnih vidikih skupnosti.
  5. Socialni dogodki in druženje: Organizirajo lahko dogodke in srečanja, kjer člani lahko izmenjujejo izkušnje, nasvete in se učijo drug od drugega.

Izboljšanje razumevanja in sodelovanja med člani stanovanjske zadruge lahko prispeva k boljšemu upravljanju in skupnostnemu duhu v stanovanjskem kompleksu.

V primeru interesa nas prosim kontaktiraj na email naslov: epeka@epeka.si